איקרים - חוקי המשחק

הנקודות הבאות תקפות עבור כל העולמות (שרתים).

במידה ואתה חש שנחסמת שלא בצדק ערב אחד מהנקודות למטה נא צור קשר עם מנהלי המשחק דרך מערכת התמיכה
להלן הקישור למערכת התמיכה http://support.il.ikariam.gameforge.com/

לתשומת לבך, תלונות ושאלות לגבי חשבון מסויים יקבלו מענה רק מול בעל החשבון מנימוקי פרטיות.

1. ריבוי חשבונות

 • כל שחקן רשאי להחזיק בחשבון אחד בלבד בעולם (שרת).

  במקרה שבו שני חשבונות מופעילם מאותה רשת, בדרך כלל, לפעמים או באופן קבוע, יש לקבל אישור של מנהל שרת לפני ההתחברות, ללא יוצא מן הכלל. במקרים כאלה, אסור לקיים קשרי ציים כלשהם בין החשבונות במהלך החיבור מהרשת המשותפת.

  קשרי ציים כוללים אבל לא מוגבלים לקשרים הבאים:
  • מסחר.
  • רכישת משאבים בתחנת המסחר.
  • תקיפה או הגנה משותפת
  • בזיזות משותפות

2 .שיתוף חשבון

 • כל חשבון יוכל לשמש רק שחקן אחד ברגע נתון. שמירת חשבון היא יוצא הדופן היחיד.

  שמירת חשבון מותרת:

  שמירת חשבון מאפשרת לשחקן מסויים להפקיד את חשבונו לשמירה בהתאם לכללים אלו:
 • חייבים להודיע למנהל השרת לפני שהשמירה מתרחשת ולקבל הודעת אישור על כך. הודעה תיעשה ע"י פתיחת פניה במערכת התמיכה.
 • שום תנועת כוחות אינה מותרת בזמן שמירת החשבון, למעט במקרה של התקפה או בבזיזה נכנסת, שבו מותרת הצלת הכוחות באמצעות פריסתם לעיר אחרת של החשבון הנשמר. אסור לסכל התקפה נכנסת אם לשם כך עליך להזיז כוחות לעיר המותקפת.
 • מותר לשמור על חשבון מקסימום 12 שעות ברצף (כל הארכה כרוכה באישור מיוחד של מנהל המשחק).
 • שמירת החשבון מופסקת אוטומטית עם התחברות בעל החשבון.
 • אסור לשמור על שום חשבון במהלך 3 השבועות הראשונים של העולם (שרת).

  מותר לשומר החשבון כל עוד השמירה נמשכת:
 • לבזבז משאבים על מבנים או מחקרים.
 • להציל כוחות שנמצאים בסיכון ממשי עקב התקפה נכנסת, אך ורק על ידי פריסת הכוחות באחת הערים ששייכות לחשבון.
 • להפעיל מצב חופשה בחשבון.

  לשומר החשבון אסור:
 • לשלוח משאבים בין הערים של החשבון הנשמאר או כל חשבון אחר.
 • לבזבז משאבים על מבני הגנה או כוחות.
 • לשמור חשבון אם שמרת על חשבון אחר במהלך 7 הימים האחרונים.
 • לשמור חשבון שנשמר במהלך 7 הימים האחרונים.
 • להוציא חשבון ממצב חופשה.
 • לשנות תכונות / למחוק את החשבון.

3. החלפת חשבונות

 • החלפת חשבון בעולם מסויים חייבת להעשות בעזרתו ובאישורו של מנהל השרת.

  שום תלונות לא יטופלו במקרים ששחקנים לא משנים את כתובת האימייל אחרי החלפות בין שרתים או מסירת חשבונות. הפניות היחידות שתיעננה הן אלו שתגענה מכתובת האימייל הקבועה של הבעלים.

  ברגע שחשבון מסויים משנה את בעליו, חייבת לעבור תקופת צינון של 28 יום לפני שהעברת בעלות נוספת תהיה מותרת. אחרי שהבעלים החדש מקבל חשבון מסויים הוא צריך להחליף את כתובת האימייל תוך 12 שעות מרגע קבלת החשבון.

4. V. דחיפה

 • אף חשבוןלא יכול לקבל רווח (בצורת משאבים) מחשבון אחר.

  זה כולל אבל לא מוגבל ל:
 • משאבים שנשלחו מחשבון קטן לחשבון גדול יותר בלי שיתקיים ביניהם יחס החלפה הוגן.
 • "הלוואות" שלא מוחזרות תוך 48 שעות.
 • החלפה שבה השחקן הגדול יותר לא מחזיר את המשאבים תוך 48 שעות.
 • החלפות משאבים שבהן שער החליפין חורג באופן ניכר מהשער המקובל בעולם הספציפי ולכן השחקן הגדול יותר יזכה ליתרון לא הוגן.

  הערות:
 • שחקנים שנענים לדרישת שחקן גדול יותר ומשלמים במשאבים חייבים לקבל אישור מבעוד מועד ממנהל המשחק.
 • אם קבלת במקרה משאבים משחקן קטן ממך, אסור לך לשמור אותם. פנה מיד למנהל המשחק ושלח את המשאבים חזרה לשחקן שדחף אותך.
 • לאחר שחרור מעברה של דחיפה אתה חייב לשלוח את המשאבים חזרה לשחקן ששלח אותם אליך.

  פרסים:
  תחרויות למינהן צריכות לקבל אישור ממנהל השרת לפני שהן מתרחשות. פרסים יכולים להיות מחולקים רק אחרי שתנאי התחרות מולאו.

5. ניצול באגים

 • שימוש בבאג לרווח אישי או המנעות מדיווח על באג אסור בהחלט.

6. סקריפטים

 • שימוש בתוכנה כממשק בין השחקן למשחק אסורה. אסור גם כל סוג אחר של מידע המיוצר אוטומטית עבור קבוצת שחקנים עם המספק בכוונה תחילה ייתרון לשחקן/קבוצה.

  זה כולל אבל לא מוגבל ל:
 • בוטים
 • מאקרואים
 • מסדי נתונים אוטומטיים על איים.

  הערה: היוצאים מן הכלל היחידים הינן תוכנות שאושרו במפורש על ידי GameForge.

7. פרוקסי

 • חל איסור להתחבר מפרוקסי שחקנים שמתחברים דרך טלפון נייד חיבים להודיע על כך למנהל המשחק.

8. עברה על החוקים והמשתמע מהם

 • כל צורה, דרך או כל ניסיון לקבל רווח אישי בצורה לא הוגנת מהחלטת חבר צוות אסורה.

  זה כולל אבל לא מוגבל ל:
 • הודעות לא בעברית שנשלחו כדי להשיג מצב חופשה.
 • דווח על הודעות שלא מצביעות על עבירה על החוקים.
 • להתחזות או לטעון שאתה חבר צוות עם או בלי כוונות של רווח אישי.

9. איומים בחיים האמיתיים

 • הבעת כוונה למצוא ולפגוע באדם אחר (לדוגמא שחקן, חבר צוות או נציג החברה) במשחק, פורום וערוץ הIRC הרשמי אסורה בהחלט.

10. ספאם

 • כל פעולה שמפריעה למבט הכללי של השחקן אסורה.

  תקף בין היתר לגבי:
 • ספאם בהודעות המשחק
 • פרסומות למשחקים ו/או תכנים אחרים

11. תוכן

 • כל דבר שעלול לגרום לפגיעה בכבודו של שחקן אחר אסור בהחלט. הסטנדרטים בסיביבת המשחק יקבעו על ידי הצוות כדי להתאים לנקודת המבט המוסרית של השחקנים. התוכן עשוי להיות מצונזר ולגרור הרחקה תמידית או זמנית מהשרת. לא יטופלו פניות בנושא זה, וההחלטה שמורה בלעדית למנהלי השרת.

12. שפה

 • יוצרי המשחק שומרים את הזכות להרחיק שחקנים המתגוררים מחוץ למדינת המשחק או כאלה שאינם דוברים את השפה בארץ המסוימת. זה כולל אבל לא מוגבל ל: משחק, פורום וחדרי צ`ט רשמיים.

  בדגש על:
 • הודעות פרטיות במשחק, דפי ברית במשחק, בקשות ברית במשחק והודעות שרשרת.
 • לציון, לאנשי הצוות יש זכות לחסום כל חשבון, לפרק זמן או לצמיתות, בין אם נעשתה עברה על החוקים ובין אם לאו.
 • התנהגותך ודרך ההתנהלות שלך מול השירותים הניתנים על ידינו עשויה להסתיים בהרחקה זמנית או קבועה מהקהילה ומשרותיה.
 • תנאי השימוש קודמים לחוקי המשחק, אנא קרא גם אותם.